Extra informatie

www.aansluitingen.nl:
Het Centraal Meldpunt Aansluitingen voor het aanvragen van een nieuwe aansluiting of bouwaansluiting of het wijzigen van een aansluiting elektriciteit, gas, water, warmte, kabeldiensten en telecommunicatie. Dit meldpunt is een initiatief van een aantal netwerkbedrijven.

www.spg-noned.nl:
Een samenwerkingsverband van verschillende aannemers, netwerkbedrijven en Regionale Opleidings Centra (ROC’s)

Begrippenlijst bestek NONed