Werkwijze

NONed bundelt en coördineert de hoofdinfrastructurele werkzaamheden van de nutsbedrijven/netbeheerders in Noord-Oost Nederland.

Het grote voordeel van het bundelen en coördineren van werkzaamheden is een vermindering van overlast voor burgers. Daarnaast kan efficiënter worden gewerkt wat natuurlijk doorwerkt in de kosten.

Voor de consument betekent NONed dat aansluitingen voor gas, elektriciteit, water, kabel en telecom digitaal worden aangevraagd via één centraal punt.

Aannemers, gemeenten en projectontwikkelaars kunnen hun projecten centraal aanmelden bij de netbeheerders. Hierbij gaat het om verschillende projecten, zoals saneringen, verbouwingen en renovaties, nieuwbouwplannen, aanleg van riolering, reconstructies, aan- en verkoop gronden, e.d.

Binnen NONed streeft men naar goede afstemming over vervangingsplannen op lokaal (gemeente-, wijk-, straat-) niveau. Netwerkbedrijven kunnen daardoor eerder en beter onderzoeken of samenwerking mogelijk en wenselijk is, waardoor o.a. kosten en hinder beperkt worden

Naast de eigen wens is er ook een wens van gemeenten en ontwikkelaars om beter, eerder én integraal geïnformeerd te worden over toekomstige projecten. Diverse gemeenten hebben de behoefte om met de verschillende netbeheerders in hun gebied tot een integrale visies te komen; NONed acht het haar taak om daarin te faciliteren. Werkzaamheden in de openbare ruimte vereisen immers een grote mate van afstemming om kosten te verlagen, hinder te beperken en de kwaliteit van zowel ondergrondse infra als straatwerk optimaal te houden. Om met NONed-partijen in contact te komen over meerjarenplannen kan gemaild worden met Bouwmanager@NONed.nl.